Sübh Azanı05:45
Günəş çıxar 07:05
Günorta Azanı12:24
Axşam Azanı 18:02
Gecə yarı 23:39